Apply Now
หน้าแรก » เรียนพิเศษภาษาเกาหลี

เรียนพิเศษภาษาเกาหลี

แชร์หน้านี้

เรียนตัวต่อตัว ภาษาเกาหลี

        ปัจจุบันภาษาเกาหลี เป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับภาษาอื่น ๆ ทั้งใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สมัครทุนเรียนต่อต่างประเทศ หรือใช้สมัครงาน ฯลฯ ก็สามารถสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK เพื่อใช้ยื่นได้

ระดับภาษาเกาหลี มีกี่ระดับ?

การทดสอบจะมีทั้งหมด 6 ระดับด้วยกัน

        โดยจะไล่จากง่ายสุด ไปหายากสุด นั่นก็คือ แต่การสอบนี้จะมีข้อสอบเพียงแค่สองชุดคือ Topik I และ Topik II ซึ่ง Topik I จะเป็นการสอบระดับ 1-2 และ Topik II จะเป็นการทดสอบในระดับ 3-6 การสอบวัดระดับภาษาเกาหลีก็เหมือนกับภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ต้องสอบเรียงลำดับ ผู้สอบจะเลือกสอบ Topik I ก่อน หรือจะไม่สอบ แล้วไปสอบ Topik II ทีเดียวเลยก็ได้

        TOPIK ย่อมาจาก Test Of Proficiency In Korean เป็นการสอบวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาเกาหลี นอกจากนี้แบบทดสอบ TOPIK ยังเป็นมาตรฐานที่ใช้วัดระดับภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ประโยชน์ของการสอบ TOPIK

        ผลการสอบ TOPIK สามารถนำไปใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ยื่นสมัครงาน รวมถึงหากท่านเป็นผู้ที่จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ผลสอบ TOPIK ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะส่วนของการพิจรณาทำงานแล้ว ผลสอบ TOPIK ยังสามารถบ่งบอกได้ว่า ผู้สอบมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษาเกาหลีมากน้อยเพียงใด

TOPIK 1 VS TOPIK 2

        ในการสอบ TOPIK 1 ผู้สมัครสอบจะได้รับการทดสอบทั้งหมด 2 ทักษะ ได้แก่ การฟัง และการอ่าน ซึ่งจะใช้เวลา 100 นาที โดยแบ่งเป็น
* ข้อสอบเพื่อทดสอบทักษะการฟัง
    * ระยะเวลา 40 นาที
    * ข้อสอบ 30 ข้อ
    * ข้อสอบแบบ Multiple Choices
* ข้อสอบเพื่อทดสอบทักษะการอ่าน
    * ระยะเวลา 60 นาที
    * ข้อสอบ 40 ข้อ
    * ข้อสอบแบบ Multiple Choices

        ส่วนการสอบ TOPIK 2 จะประกอบไปด้วย พาร์ทฟัง พาร์ทการอ่าน และที่เพิ่มเข้ามาคือ พาร์ทการเขียน โดยแบ่งเป็น

* ข้อสอบเพื่อทดสอบทักษะการฟัง
    * ระยะเวลา 60 นาที
    * ข้อสอบ 50 ข้อ
    * ข้อสอบแบบ Multiple Choices

* ข้อสอบเพื่อทดสอบทักษะการฟัง 50 ข้อ
    * ระยะเวลา 70 นาที
    * ข้อสอบ 50 ข้อ
    * ข้อสอบแบบ Multiple Choices

* ข้อสอบเพื่อทดสอบทักษะการเขียน
    * ระยะเวลา 50 นาที
    * ข้อสอบ 4 ข้อ
    * ข้อสอบแบบข้อเขียน เติมประโยค และการเขียน Essay

        ใน TOPIK 2 จะใช้เวลาในพาร์ทการฟังและการเขียน รวม 110 นาที และพาร์ทการอ่านอีก 70 นาที ทั้งนี้ TOPIK 1 และ TOPIK 2 ข้อสอบจะมีความแตกต่างกันพอสมควร โดยที่ TOPIK 2 จะมีความยากกว่า TOPIK 1

ระดับการสอบ TOPIK

        ในการสอบ TOPIK ผู้สมัครสอบจะสามารถเลือกระดับการสอบได้ ว่าตนเองจะสอบ TOPIK 1 หรือ TOPIK 2 ส่วนเกณฑ์คะแนน TOPIK จะอยู่ในตารางด้านล่างนี้    

 • TOPIK I 1 급 80 – 139 คะแนน
 •  2 급 140 – 200 คะแนน
 • TOPIK II 3 급 120 – 149 คะแนน
 •  4 급 150 – 189 คะแนน
 •  5 급 190 – 229 คะแนน
 •  6 급 230 – 300 คะแนน

อัตราค่าเรียนตัวต่อตัว กับสถานบันติวเตอร์จุฬาซียู

หลักสูตรที่เปิดสอนพิเศษ

 1. ภาษาเกาหลีสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคาเริ่มต้นที่ชั่วโมง 250 บาทต่อคน
 2. ภาษาเกาหลีสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ราคาเริ่มต้นที่ชั่วโมง 250 บาทต่อคน
 3. หลักสูตรติว สอบเข้ามหาลัย PAT 7.7 เริ่มต้นชั่วโมงละ 300 บาทต่อคน
 4. หลักสูตรติวเพื่อสอบ TOPIK เริ่มต้นชั่วโมงละ 300 บาทต่อคน

 

สถาบันกวดวิชาติวเตอร์จุฬาซียู


Tel : 091-791-1989

E-mail : Tutorchulacuteam@gmail.com

 • Facebook
 • Line
 • Instagram
ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษที่บ้าน

ติดต่อเราเลย


Chula Tutor CU Line QR Code