Apply Now
หน้าแรก » ติวสอบคณิตศาสตร์

ติวสอบคณิตศาสตร์

แชร์หน้านี้

ติวตัวต่อตัว วิชาคณิตศาสตร์

        การเรียนคณิตศาสตร์ เป็นปัญหาสำหรับเด็กหลายคน หากตัวเด็กทำไม่ได้ หรือ ไม่เข้าใจตั้งแต่ต้น ก็จะทำให้เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดีกับวิชานี้ไปเลย ซึ่งวิชานี้มีผลต่อ การสอบแข่งขันในอนาคตอย่างมาก เกือบทุกที่การแข่งขันล้วนใช้วิชาคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ในการสอบเข้า การเรียนให้ได้ดีไม่ได้อยู่ที่การท่องจำ ในทางที่ถูกต้อง การเรียนนั้นควรเข้าใจอย่างแท้จริง ถึงจะตีโจทย์แตก ทำข้อสอบได้

ติวตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ดีอย่างไร?

        การเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนแล้วไม่เข้าใจในห้อง เป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง หากปล่อยปัญหานี้ไป ก็จะส่งผลต่อผู้เรียนในอนาคตอย่างแน่นอน แต่การติวเพิ่มเติม ไม่เพียงแต่จะช่วยอธิบายในสิ่งที่ไม่เข้าใจ ตกหล่นในห้องเรียนเท่านั้น ยังช่วยเสริมทักษะเพิ่มเติม ทำให้ผู้เรียนชำนาญ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพราะผู้เรียนเข้าใจจริง ๆ เนื่องจากการติวตัวต่อตัว ติวเตอร์จะสามารถเข้าใจถึงผู้เรียน ว่าผู้เรียนนั้น ไม่เข้าใจ ในเนื้อหาส่วนใด เน้นย้ำในจุดบกพร่อง และคอยเสริมในสิ่งที่ควรรู้ และสอ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการสอบทั้งในห้องเรียน และสอบแข่งขันนั่นเอง

เรียนคณิตไป ได้ใช้จริงหรือ?

        เรามักจะได้ยินคำถามนี้อยู่บ่อยครั้ง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเรานั้นเจอกับวิชาคณิตศาสตร์อยู่ทุกช่วงอายุไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กก็ต้องฝึกนับเลข หรือเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนก็จะต้องได้เจอกับวิชาคณิตศาสตร์ การสอบเข้าตั้งแต่ระดับมัธยมต้นก็ใช้วิชาคณิตศาสตร์ การทดสอบความรู้พื้นฐานหรือ O-net ก็ยังมีวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการทดสอบและเมื่อขึ้นระดับมัธยมปลาย ผู้เรียนก็ยังต้องเลือกสายการเรียนว่าจะไปสายการเรียนไหน ซึ่งทั้งสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ ผู้เรียนก็ต้องมีพื้นฐานและความเข้าใจในคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีไม่เพียงแต่สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ในการเรียนศิลป์-คำนวณเท่านั้นสายการเรียนภาษาอื่นๆก็จำเป็นต้องเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อใช้คะแนนคณิตศาสตร์ยืนในการเข้ามหาลัย
ดังนั้นวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญอย่างมากวิชาหนึ่ง

ระดับชั้นที่เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตัวต่อตัวของสถาบันติวเตอร์จุฬาซียู

        สถาบันติวเตอร์จุฬาซียูเปิดสอนทุกวิชาทุกระดับชั้นในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์แบ่งตามระดับชั้นจะเป็นดังนี้

ระดับอนุบาล

        ระดับอนุบาลผู้เรียนจะเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการนับตัวเลข การนับนิ้ว หรือสังเกตสิ่งของต่าง ๆ นำมานับเป็นตัวเลข เด็กวัยนี้คือวัยเริ่มต้นในการเรียนรู้เป็นวัยที่สำคัญมาก การเรียนจึงต้องวางแผนด้วยกันทั้งผู้ปกครองและติวเตอร์ผู้สอน

ระดับประถมศึกษา

        วิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมจะเริ่มการเรียนที่ยากขึ้นโดยเน้นเนื้อหาต่างๆและเทคนิคเพิ่มเติมจนไปถึงความยากระดับที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามัธยมต้น หรือ ม.1 ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญอย่างมากเพราะเป็นวิชาหลักที่ใช้ในการสอบเข้าของทุกโรงเรียนนั่นเอง การตัวต่อตัวติวเตอร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นและผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงข้อสอบที่มีความยาก ติวเตอร์จะทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่สุดในการสอบ ซึ่งควรวางแผนการเรียนให้ดีก่อนการสอบแข่งขันเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมมากที่สุด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

        วิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมต้นจะเน้นการเพิ่มเทคนิคในการเรียนในห้องเรียนและเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับมัธยมปลายหรือการสอบแข่งขันในระดับสูงขึ้น เช่น การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการหรือสอวน. คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เป็นต้น คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมต้นจึงมีความสำคัญมากเช่นกัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

        ในระดับมัธยมปลายนี้วิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างมีความยากของเนื้อหาและโจทย์ที่ซับซ้อนสูง เป็นวิชาที่สำคัญอย่างมากเพราะวิชาคณิตศาสตร์ต้องใช้สอบเข้ามหาลัย ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบพื้นฐานอย่าง O-net หรือข้อสอบแข่งขัน PAT1 หรือ 9 วิชาสามัญ ซึ่งแต่ละข้อความมีความยากง่ายแตกต่างกันไป การวางแผนในการเรียน คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายนี้จึงสำคัญอย่างมาก

ระดับมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป 

        ในระดับมหาวิทยาลัยการเรียนจะเฉพาะทางมากขึ้นวิชาส่วนใหญ่ที่ผู้เรียนนิยมเรียนเติมคือวิชา แคลคูลัส สถิติ คณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยปัญหาส่วนใหญ่ของผู้เรียนระดับนี้เกิดจากการเรียนในห้องเรียนไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจจนเป็นปัญหาทำให้ต้องดรอปเรียนในวิชานั้น ๆ เลยทีเดียวปัญหานี้จึงสำคัญมากเช่นกัน ผู้เรียนจึงควรเตรียมพร้อมก่อนการสอบเสมอ

รูปแบบการสอนของ Tutor Chula CU

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ที่หลัก ๆ มีดังนี้

1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน เรียนล่วงหน้า และเพิ่มเกรด เรียนเพื่อสอบกลางภาคและปลายภาค

        หลักสูตรปรับพื้นฐาน ทางติวเตอร์จะมีการสอบวัดระดับ ตัวผู้เรียนก่อนสอน เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากัน จงต้องทดสอบและวิเคราะห์ว่า น้องนั้นบกพร่อง ในเรื่องใด และจะทำการเน้นย้ำในบทที่ไม่เข้าใจ เพิ่มพื้นฐานให้แน่น เพื่อให้สอบกลางภาคและปลายภาค ใน รร. จะทบทวนเนื้อหา และการบ้าน ที่ทางรร.สอน เพื่อให้ได้ผลดีกับตัวน้อง ๆ ที่สุด อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถแจ้งติวเตอร์เพื่อขอเรียนเนื้อหาล่วงหน้าสำหรับเนื้อหาที่ทางโรงเรียนจะสอนในภาคการเรียนถัดไป ได้อีกด้วย

2. หลักสูตรคณิตศาสตร์เพื่อ เตรียมสอบเข้า ตะลุยโจทย์สอบเข้า

  1. ผู้เรียนต้องแจ้ง โรงเรียนที่ต้องการสอบ เพื่อให้ติวเตอร์นั้นได้เตรียมการสอน ที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้า ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีลักษณะข้อสอบที่แตกต่างกัน
  2. ผู้เรียนจะได้รับการทดสอบก่อน ว่าผู้เรียนมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหน และบกพร่องในเรื่องใด เพื่อที่ติวเตอร์จะได้ช่วยแก้ไขจุดอ่อน ก่อนที่จะเริ่มติวในเนื้อหาที่ยากขึ้น
  3. เมื่อน้อง ๆ มีความพร้อม และมีพื้นฐานที่ดีแล้ว ติวเตอร์จะเกร็งข้อสอบที่ ศึกษา และมีแนวโน้มในการออกอย่างมาก เป็นรายข้อ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากที่สุด
  4. มีการจำลองสถานการณ์เหมือนสอบจริง เพื่อให้ผู้เรียนไม่ตื่นสนามสอบ และทำให้เกิดความเคยชิน กับทั้งเวลา และตัวข้อสอบเองอีกด้วย
  5. เมื่อฝึกทำข้อสอบ แบบจับเวลาแล้ว ก็จะทำให้ได้เปรียบมากขึ้น เมื่อน้องมีความพร้อม ทบทวนอยู่เสมอ เมื่อเจอโจทย์ประยุกต์ ต่าง ๆ ก็จะทำให้น้อง ทำได้ เพราะฝึกทำ แบบฝึกหัดจากข้อสอบจริงอย่างคล่อง ซึ่งหากมีการเตรียมตัวที่สม่ำเสมอ ก็จะทำให้ท้ายที่สุด สอบติดตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

*** หมายเหตุ ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถแจ้งติวเตอร์เพื่อเลือกและปรับตามความต้องการของผู้เรียนได้

 

สถาบันกวดวิชาติวเตอร์จุฬาซียู


Tel : 091-791-1989

E-mail : Tutorchulacuteam@gmail.com

  • Facebook
  • Line
  • Instagram
ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษที่บ้าน

ติดต่อเราเลย


Chula Tutor CU Line QR Code