Apply Now
หน้าแรก » ทีมติวเตอร์

ทีมติวเตอร์

แชร์หน้านี้

ทีมติวเตอร์ส่วนหนึ่งจากสถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ซียู ที่พร้อมดูแลน้องๆ

พี่ไอซ์ P’Ice Physics

พี่ไอซ์ P’Ice Physics

 • จบจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 7 ปี

ประสบการณ์การสอน

 • วิชาฟิสิกส์ ม.ต้น (เตรียมสอบเข้าม.4 โรงเรียนชั้นนำชื่อดังในประเทศไทยและต่างประเทศ)
 • วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย (เตรียมสอบเข้ามหาลัยชั้นนำ ในระบบTCAS)
 • วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น (เตรียมสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำชื่อดังของประเทศไทยและต่างประเทศ)
 • วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ในระบบ TCAS)
 • วิชา Calculus 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
พี่เฟรนด์

พี่เฟรนด์

 • จบจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมาa
 • จบจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขา การวิจัยทางสังคม
 • และ จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐศาสตร์ สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประสบการณ์การสอน

 • วิชาสังคม ONETป.6,ม.3,ม.6
 •  วิชาสามัญ ม.6
 • วิชาภาษาไทย ป.6
 • วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ,ม.3
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6
 • ติวสอบเข้า ม.1 ทุกวิชา
พี่กวาง

พี่กวาง

จบจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์การสอน

 • วิชาวิทยาศาสตร์ ประถม-ม.3
 • วิชาชีววิทยา ม.ต้น-ม.ปลาย
 • ภาษาไทย เด็กอินเตอร์ ทุกระดับ
 • ติวสอบเข้า ม.1 ทุกวิชา
พี่ภูมิ

พี่ภูมิ

ปัจจุบันจบการศึกษา

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การสอน

 • วิชาเคมี ม.ปลาย
 • คณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
 • วิชาคณิตศาสตร์ O-net ม.ปลาย
 • ความถนัดแพทย์
 • วิชาภาษาอังกฤษน้องม.ปลาย, GAT

ผลงานการสอน

 • สอนอังกฤษน้องสอบติดเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชี
 • 2559 สอนน้องสอบเข้าศิลปกรรมศาสตร์ จุฬา
 • 2560 สอนน้องสอบติดโรงเรียนหอวัง ห้อง Gifted
พี่เอม

พี่เอม

จบการศึกษา

 • มัธยมศึกษา : นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี / วิทย์-คณิต GPA 2.73
 • สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า GPA.   2.70

ประวัติการสอน

คณิตศาสตร์

 • ป.1 EP  1 เทอม เกรดที่ได้ 4.0
 • ป.2 EP  1 เทอม เดิมเกรด 2.5 เป็นได้เกรด 3.0
 • ป.4 INTER  1 เทอม เดิมเกรด 2.0 เป็นได้เกรด 3.0
 • ป.6 EP  1 เทอม เดิมเกรด 3.0 เป็นได้เกรด 3.5
 • ม.1 EP  1 เทอม เกรดที่ได้ 3.5
 • ม.4 INTER  สอนล่วงหน้าช่วง Summer เกรดที่ได้ 3.5
 • MATH I ปี 1  1 เทอม เกรดที่ได้ B+

ฟิสิกส์

 • ม.4 EP  1 เทอม ได้เทอม 3.0
 • ม.4 EP  1 เทอม ได้เกรด 3.5
 • ม.6 EP  1 เทอม เดิมเกรด 2.0 เป็นได้เกรด 3.5
 • PHYSIC I  ปี 1 มจพ. 1 เทอม ได้เกรด B+
 • PHYSIC II  ปี 2 จุฬา. 1 เทอม ได้เกรด A

อังกฤษ

 • ป.1  1 เทอม ได้เกรด 3.0
 • ป.4  1 เทอม เดิมเกรด 2.0 เป็นได้เกรด 3.0
 • ป.6. 1 เทอม เดิมเกรด 2.0 เป็นได้เกรด 2.5
 • ม.1 EP  1 เทอม ได้เกรด 3.0
 • ม.3  1 เทอม เดิมเกรด 1.5 ได้เกรด 2.0 STATIC ENGINEER I
 • ปี 3 มจพ.  1 เทอม เดิมดร็อปไว้ เป็นได้เกรด A
พี่มายด์

พี่มายด์

ประสบการณ์สอนพิเศษ

 • 6 ปี ตั้งแต่ ม.6 (2556) จนถึง ปัจจุบัน ซึ่งสอนวิชาเคมีและชีววิทยา ชั้นม.ปลาย ทั้งการสอนกลุ่มใหญ่ที่สถาบันกวดวิชา I.E.P.I. สาขาบางนา และสอนส่วนตัวตามสถานที่ต่างๆ
 • ปัจจุบัน ศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 3.6

รูปแบบการสอน

 • ขึ้นอยู่กับผู้เรียน ว่าชอบแบบไหน ทั้งการติวเข้มเนื้อหา การทำโจทย์ตะลุยข้อสอบ การทำการบ้าน เพิ่มเกรดเฉลี่ย หรือการติวไป สอดแทรกเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือการค้นหาตัวเอง (ทั้งนี้ให้น้องบอก/request ได้)

 

พี่พลอย

พี่พลอย

จบการศึกษา

 • ปริญญาตรี จบจาก Faculty of Arts, Assumption Univerity (คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
 • TOEIC 785

ประสบการณ์การสอน

 • ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา น้องม.6 เตรียมสอบเข้า สอบ GAT ONET หรือ ผู้ที่ต้องการสอบ TOEIC
 • ประสบการณ์ สอนน้องๆ ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น ONET ม.3 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย น้องม.6 เตรียมสอบ GAT O-Net ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพิ่มเกรด สอนการบ้านตามที่น้องเรียน ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆ ต้องการให้สอนรูปแบบไหนค่ะ  

รูปแบบการสอน

 • ไม่เล่นโทรศัพท์, แชท ขณะสอน + มีเกมส์เสริมความรู้ให้เล่นคลายเครียด
 • มีเทคนิคการจำคำศัพท์ให้น้องๆ สามารถถามได้จนกว่าจะเข้าใจ
 • สอนแบบกันเอง พี่สอนน้อง ใส่ใจน้องทุกคน ไม่ตึง ไม่เครียดแน่นอน

 

พี่แพร

พี่แพร

 • จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยี พระจอมเกลล้าธนบุรี
 • ติวเตอร์วิทย์ - คณิต 2 ปี ติวสอบเข้ารร.สตรีวิทยา 2 (gifted-eng program 100%) สอบติดหมด(6คน)
 • ปัจจุบันเป็นครูวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ที่ รร.สาธิตพัฒนา (2ปี)

 

พี่ไอติม

พี่ไอติม

ประวัติและประสบการณ์การสอน

 • ป.ตรีเรียนภาคคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ จุฬาฯ
 • ปัจจุบันเรียนอยู่ป.โท ภาคคณิตศาสตร์ประยุกต์ จุฬาฯ
 • เคยสอนติวสอบคณิตปี 1 อินเตอร์ มธ. ติวสอบทุนมง คณิต สสวท. ประถม
พี่อาย

พี่อาย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย

 • มหิดล คณะ : วิทยาศาสตร์
 • เอก : คณิต ศาตร์ ปี3

ประสบการณ์สอน (ปี) 

 • 2ปี

ประสบการสอน

 • คณิตป.1
 • คณิต ป.4
 • คณิต ป.5
 • คณิต วิทย์ ป.5
 • คณิต ป.6
 • คณิต ม.1
 • คณิต ม.3
พี่อ้อ

พี่อ้อ

จบการศึกษา

 • ม.ปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.บางมด

ประวัติการสอน

 • สอนติวน้องสอบเข้าม.4
 • สอนน้องชั้น ป.1-6 ที่สถาบันกวดวิชา
 • สอนน้องๆชั้น ป.4-ม.3 รร.อัสสัมชัญ ธนบุรี/รร.สวนกุหลาบ/รร.กรพิทักษ์/รร.สารสาสน์/รร.รุ่งอรุณ
 • สอนน้องห้องep /ห้อง gifted
 • สอนน้อง ปวช.ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์สอน 5 ปี

ผลงาน

 • เคยเป็นนักเรียนโครงการ JSTP ของสวทช. รุ่น 16
 • แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค
 • แข่งขันคณิตคิดประลองนะดับประเทศ
 • ชนะเลิศ คณิตคิดประลองระดับภาค
พี่ทราย

พี่ทราย

 • กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 เอกฟิสิกส์ (ครูฟิสิกส์)
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เคยสอนคณิตศาสตร์ ป. 4,ป.5
พี่แยม

พี่แยม

 • เรียนศึกษาศาสตร์ ปี3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เอกภาษาไทย
 • ประสบการณ์การสอน:
 • เคยติวสอบเข้าม.1 ติดมาแล้ว
 • ตอนนี้ก็สอนน้องเตรียมสอบเข้าเป็นกลุ่ม
 • และสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น
พี่ปาล์ม

พี่ปาล์ม

การศึกษา

 • ศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร food-sci
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ประสบการณ์การสอน

 • สอนฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย
 • สอนฟิสิกส์ ระดับม.ปลาย
 • วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

รายละเอียด

 • ติวสอบเข้าน้องป.6 รร.บางขุนเทียน
 • ติวเพิ่มเกรดน้องม.2 อัสสัมชัญคอนเเวนท์
 • ติวเพิ่มเกรดน้องม.3 อัสสัมชัญคอนเเวนท์
 • ติวเพิ่มเกรดน้องม.1 รร.ทวีธาภิเศก
 • ติวเพิ่มเกรดน้องป.4 รร.บางขุนเทียน
 • ติวเพิ่มเกรด+สอบเข้า(รร.รัฐ)น้องป.6 รร.สารสาสน์วิเทศบางบอน
พี่แอน

พี่แอน

จบการศึกษา

 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะเศรษฐศาสตร์

ประวัติการสอน

 • ติวสอบเข้า ม.4 ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ
 • ติวเข้ามหาวิทยาลัย ONET
 • ติวเข้ามหาวิทยาลัย GAT
พี่บอล

พี่บอล

จบการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะ นิติศาสตร์ จบเกรดเฉลี่ย 3.68

ประสบการณ์สอน

 • Gatเชื่อมโยง  150 คะแนนเต็ม
 • ONET สังคมศึกษา ภาษาไทย
 • ติวสอบเข้ามหาลัย GAT ไทย
 • ภาษาไทย ม.ต้น
 • ภาษาไทย ม.ปลาย
พี่ใหม่

พี่ใหม่

จบการศึกษา

 • อักษรศาสตร์ จุฬา ปี3 เอกภาษาอังกฤษ  โท ภาษาอังกฤษ เกรด 3.6
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย น้องม.6 เตรียมสอบ GAT O-Net ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ประวัติการสอน

 • ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา น้องม.6 เตรียมสอบเข้ามหาลัย
 •  สอนGAT ONET หรือ ผู้ที่ต้องการสอบ TOEIC
 • สอนภาษาอังกฤษ ประถม
 • ม.ต้น
 • ม.ปลาย
 • เตรียมสอบเข้ามหาลัย
พี่ครีม

พี่ครีม

ประวัติการศึกษา

 • คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
 • Pat5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 240 คะแนน 

ประวัติการสอน

 • สอนคณิตศาสตร์สำหรับสอบเข้าเตรียมอุดม
 • สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา
พี่บีม

พี่บีม

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมปลาย  โรงเรียนสตรีวิทยา2 สายวิทย์-คณิต  เกรดฉลี่ย 3.9
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหิดล  คณะทันตแพทยศาสตร์

ประวัติการสอน

 • คณิต(ม.ต้น)
 • วิทย์ (ม.ต้น)
 • PAT 2 วิทยาศาสตร์
พี่อิง

พี่อิง

ปัจจุบันจบการศึกษา

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประสบการณ์การสอน

 • ติวสอบ เข้าสาธิตมศว
 • ติวสอบ เข้าสาธิต เกษตร
 • คณิต ป.6 สารสาสน์สายไหม
 • math ร่วมฤดี
 • ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
 • ภาษาอังกฤษสอบเข้ามหาลัย
 • GAT
 • O-NET
 • ภาษอังกฤษ 9 วิชาสามัญ

สถาบันกวดวิชาติวเตอร์จุฬาซียู


Tel : 091-791-1989

E-mail : Tutorchulacuteam@gmail.com

 • Facebook
 • Line
 • Instagram
ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษที่บ้าน

ติดต่อเราเลย


Chula Tutor CU Line QR Code